Instytut Nauk o Morzu i Środowisku US oraz Sekcja Geologii Morza Komitetu Badań Morza Polskiej Akademii Nauk i DDE Marginal Seas Task Group zapraszają na pierwsze w semestrze letnim spotkanie naukowe cyklu Szczecin Marginal Seas Webinars.

Gościem Instytutu Nauk o Morzu i Środowisku US będzie geolog i geofizyk, koordynator Zespołu Interpretacji Sejsmicznych i Analiz Basenowych (SeisSed), dr hab. inż. Piotr Krzywiec, prof. nadzw. ING PAN z Instytutu nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk, który wygłosi referat pt. „Late Cretaceous tectonic inversion within the S Baltic Sea – insight from regional seismic profile stretching between the West and the East European Platforms”.

Spotkanie odbędzie się w najbliższy czwartek 16 marca 2023 r. w formie hybrydowej, w sali 111 budynku Mickiewicza16 oraz online za pośrednictwem MS Teams.

Do spotkania można dołączyć wykorzystując kod: 2sc5rph.