Uwaga studenci pierwszego roku studiów I-go stopnia

W DNIACH 15 – 28 MAJA 2023 ROKU TRWAJĄ ZAPISY NA OBOWIĄZKOWE WYKŁADY OGÓLNOUCZELNIANE

Zapisów dokonywać można poprzez platformę e-proDziekan wybierając w menu „wybory i deklaracja rat” – w tym miejscu klikając wybór odnośnie „wykładu ogólnouczelnianego”. Proszę zapoznać się z propozycjami na poszczególne semestry, otworzyć opis danego przedmiotu (sylabus) oraz dokonać wyboru jednej propozycji wykładu NA SEMESTR 3 i SEMESTR 4.

Po wyborze i potwierdzeniu jego poprzez przycisk „zapisz” pojawi się komunikat potwierdzający prawidłowość danej czynności lub błąd.

Po terminie zapisów nastąpi pobranie danych i przypisanie do danego wykładu oraz potwierdzenie jego uruchomienia.

WAŻNE: zajęcia zostaną uruchomione pod warunkiem zapisania się na nie co najmniej 20 osób!

UWAGA:
Studenci, którzy we wskazanym terminie nie dokonają wyboru lub wybiorą zajęcia, na które zapisze się mniej niż 20 osób wymaganych do uruchomienia, zostaną przypisani administracyjnie do losowo wybranych zajęć.