Jeżeli warunki epidemiczne nie ulegną pogorszeniu, władze uczelni wydadzą zgodę na realizację niektórych zajęć w formie bezpośredniej. Zajęcia będą mogły być realizowane od 1 lutego 2021 r.

Zgoda dotyczyć będzie wyłącznie niezrealizowanych do tej pory zajęć praktycznych (laboratoriów i ćwiczeń) i to tylko dla studentów ostatnich lat (3 rok pierwszego stopnia oraz 2 rok drugiego stopnia).

Zajęcia będą musiały być prowadzone przy zachowaniu wszystkich obowiązujących przepisów sanitarnych. W szczególności warunkiem dopuszczenia każdego studenta do takich zajęć będzie wypełnienie przez niego ankiety (przy pomocy odpowiedniej aplikacji, która jest przygotowywana lub w formie papierowej, jeśli aplikacja ta nie będzie jeszcze dostępna).

Szczegółowe informacje będą podane w najbliższych dniach. Prosimy o śledzenie bieżących komunikatów i informacji oraz o zapoznanie się z planem zajęć, który będzie udostępniony na stronie Wydziału 25.01.2021 r.