Na jedenastą edycję Międzynarodowego Konkursu Fotograficznego „Matematyka w obiektywie” nadesłano ponad 12 000 prac z całego świata. Jego finał odbędzie się 4 grudnia 2020 roku – o godz. 12:00 na stronie www.mwo.usz.edu.pl zostanie opublikowana lista laureatów.

Konkurs fotograficzny, którego pomysłodawczynią, koordynatorką i przewodniczącą jury jest dr hab. Małgorzata Makiewicz, prof. US, jest częścią międzynarodowego projektu „Mathematics in Focus”. Po raz pierwszy odbył się on w 2010 roku.

 „W wyjątkowych okolicznościach pandemii udało się po raz jedenasty zorganizować Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny Matematyka w obiektywie. Odnieśliśmy kolejny sukces, gdyż zgłoszono ponad 12 tys. prac fotograficznych z wszystkich regionów Polski, a także wielu krajów europejskich i pozaeuropejskich (m. in. z Niemiec, Francji, Irlandii, USA). Fotografii pięknych i jednocześnie zachwycających niezwykłą umiejętnością dostrzegania matematyki w przyrodzie czy dziełach rąk ludzkich.”

       – mówi dr hab. Małgorzata Makiewicz, prof. US.

Ogłoszenie wyników tegorocznej edycji odbędzie się w piątek, 4 grudnia 2020 roku, o godz. 12:00 na stronie internetowej www.mwo.usz.edu.pl. Zachęcamy do obejrzenia galerii nagrodzonych i wyróżnionych fotografii.

Dodatkowo na stronie konkursu, po godz. 12:00, będzie można wysłuchać wykładów popularno-naukowych i koncertu w wykonaniu studenta Uniwersytetu Szczecińskiego.

Konkurs MATHEMATICS IN FOCUS od roku 2010 współpracuje z Województwem Zachodniopomorskim www.wzp.pl , a od roku 2020 również z Województwem Mazowieckim www.mazovia.pl.