U W A G A    S T U D E N C I

W dniach 24.05.2021 – 31.05.2021 roku odbędą się zapisy na specjalności, przedmioty i moduły do wyboru oraz seminaria, które będą realizowane w roku akademickim 2021/2022 na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych.

Wyborów dokonują Państwo poprzez zalogowanie się na swoje konto w systemie e-proDziekan:

https://e-prodziekan.usz.edu.pl/

Następnie należy wejść w zakładkę WYBORY I DEKLARACJA RAT

Ze względu na małą liczbę studentów w grupach, o uruchomieniu danej specjalności, przedmiotu do wyboru, modułu itd. zdecyduje wymagana przepisami minimalna liczba zapisów. Osoby, które nie dokonają wyboru w wyznaczonym terminie – zostaną przypisane administracyjnie.