Ekspresowym tempem zbliża się kolejna edycja Wirtualnej Giełdy Pracy, organizowanej przez Akademickie Biuro Karier Uniwersytetu Szczecińskiego, która w tym roku odbędzie się pod hasłem Networking Week.

Podczas tygodniowego eventu (19-23.04.2021 r.) postaramy się przekonać Państwa jak ważne jest budowanie swojej sieci kontaktów już na studiach. W ramach Wirtualnej Giełdy Pracy – Networking Week przygotowaliśmy szereg działań, do skorzystania z których serdecznie zapraszamy.

Wszystkie szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej dedykowanej Giełdzie Pracy >tutaj<.

Zachęcamy do zapisania się na wydarzenie dostępne na Facebooku >tutaj<, wówczas dostaniesz powiadomienie, kiedy zaczynać się będą webinary i szybko staniesz się ich uczestnikiem.

Już dzisiaj możesz zapiać się na indywidualne rozmowy rekrutacyjne z Pracodawcami. Wystarczy, wypełnić formularz i przesłać do nas CV >tutaj<

Poniżej przedstawiamy rozkład jazdy obowiązujący podczas Wirtualnej Giełdy Pracy – Networking Week:

https://attachments.office.net/owa/sylwia.poplawska%40usz.edu.pl/service.svc/s/GetAttachmentThumbnail?id=AAMkADU5YjQ5NmRmLWIzZWMtNDk5NC1hNmYzLWZmYjE5M2VmZjg2ZQBGAAAAAAAc8y5iTrY7QbFAduqWLcl3BwD8rgkM6GKSTqHWf0rmDnvTAAAAAAEMAAD8rgkM6GKSTqHWf0rmDnvTAAMOQfwTAAABEgAQAEAH3yPYrLNCi%2F7kWqdmw4o%3D&thumbnailType=2&token=eyJhbGciOiJSUzI1NiIsImtpZCI6IjMwODE3OUNFNUY0QjUyRTc4QjJEQjg5NjZCQUY0RUNDMzcyN0FFRUUiLCJ0eXAiOiJKV1QiLCJ4NXQiOiJNSUY1emw5TFV1ZUxMYmlXYTY5T3pEY25ydTQifQ.eyJvcmlnaW4iOiJodHRwczovL291dGxvb2sub2ZmaWNlLmNvbSIsInVjIjoiNmY4MjZkNDY0OWYyNGNjNTk4NTIyMTU2ZmFmMmEzNTEiLCJzaWduaW5fc3RhdGUiOiJbXCJrbXNpXCJdIiwidmVyIjoiRXhjaGFuZ2UuQ2FsbGJhY2suVjEiLCJhcHBjdHhzZW5kZXIiOiJPd2FEb3dubG9hZEBhZjg5MmRkNi00NTYzLTQ0NTUtOWMwNS1hMzk4YTQzZjIzNjIiLCJpc3NyaW5nIjoiV1ciLCJhcHBjdHgiOiJ7XCJtc2V4Y2hwcm90XCI6XCJvd2FcIixcInB1aWRcIjpcIjExNTM4MzYyOTY3OTU0OTY0NTFcIixcInNjb3BlXCI6XCJPd2FEb3dubG9hZFwiLFwib2lkXCI6XCJiMmEzMWQ4OS1lMzEyLTQ1NjYtYTUxZS01NzNiMWZmZjNiNzlcIixcInByaW1hcnlzaWRcIjpcIlMtMS01LTIxLTEyNjAyMDUzNjctMTI0MjU5MDEzOC0zMDU1MTQzNTktNzkwMDQ3MVwifSIsIm5iZiI6MTYxODMwNTQxNCwiZXhwIjoxNjE4MzA2MDE0LCJpc3MiOiIwMDAwMDAwMi0wMDAwLTBmZjEtY2UwMC0wMDAwMDAwMDAwMDBAYWY4OTJkZDYtNDU2My00NDU1LTljMDUtYTM5OGE0M2YyMzYyIiwiYXVkIjoiMDAwMDAwMDItMDAwMC0wZmYxLWNlMDAtMDAwMDAwMDAwMDAwL2F0dGFjaG1lbnRzLm9mZmljZS5uZXRAYWY4OTJkZDYtNDU2My00NDU1LTljMDUtYTM5OGE0M2YyMzYyIiwiaGFwcCI6Im93YSJ9.KGg1PoNWodg6DhifL_vhHqZ11E-zwL0aimyMf2IlRecrN8b-fqBzVt_58W34mPXbqowMkOob9rcWx09_kZZj0-0dwNmogPY9LNFmPE0K6EwDlFLQ_5vFpiF0w4c0lW8vJnYS2Zs_5oe-rcuqqYBNIbag5_Gsn0hB0wm2HP2MX-NwaYhFrqiKVDTiYRDOJM12dy-2LYVDArHnOHZvj7vuRtRVl3DnvlzP_2PSHQ3os1_Ib0kjUQ7PZvqhbdylxoO0CrCBcNSpyHUrzVpME2k1kSSryOTQQETBN2l2CT-KzI90VrJ_RdzQoUwIJxwcOQGC4_B0z3eY4jm1zU6QmNyoIg&X-OWA-CANARY=uHdZJf3el0KXZo5ekdOsKiDjBFxd_tgY73NWX_wVxKl-5P0ylay-p7CY4iWeDk9vdlLxgftGXa0.&owa=outlook.office.com&scriptVer=20210405005.04&animation=true