1 czerwca br. w Rektoracie miało miejsce podpisanie umowy o współpracy naukowo-dydaktycznej pomiędzy Uniwersytetem Szczecińskim a Państwowym Instytutem Geologicznym – Państwowym Instytutem Badawczym.

Ze strony Uczelni w spotkaniu uczestniczyli: prof. dr hab. Waldemar Tarczyński – Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego, prof. dr hab. Andrzej Skrendo – Prorektor ds. Nauki, dr hab. Joanna Dudzińska-Nowak, prof. US – zastępca dyrektora Instytutu Nauk o Morzu i Środowisku, dr inż. Krystyna Osadczuk – koordynator kierunku geologia, a ze strony gości z Państwowego Instytutu Geologicznego: dr inż. Mateusz Damrat – dyrektor PIG-PIB w Warszawie oraz mgr inż. Zenon Wiśniowski – dyrektor Oddziału Pomorskiego PIG-PIB w Szczecinie.

Obie strony umowy rozpoczęły współpracę w zakresie kreowania i realizacji wspólnych projektów naukowo-badawczych i dydaktycznych związanych z naukami o Ziemi i środowisku i upowszechniania wiedzy na temat geologii. W ramach współpracy INoMiŚ zobowiązuje się m.in. do umożliwienia transferu wyników badań naukowych i służenie doradztwem w pracach realizowanych przez PIG-PIB. Bardzo istotne jest także umożliwienie prowadzenia warsztatów lub wykładów pracownikom lub przedstawicielom PIG-PIB w siedzibie INoMIŚ, a także rekomendacji PIG -PIB jako instytucji, w której studenci INoMIŚ mogą odbyć praktyki zawodowe.

W ramach współpracy PIG-PIB zobowiązuje się m.in. do udostępniania materiałów i innych informacji dla potrzeb edukacji, a także umożliwienia studentom INoMiŚ odbycia praktyk zawodowych oraz pisania prac dyplomowych (licencjackich, magisterskich lub doktorskich) z obszaru działalności i we współpracy z PIG-PIB np. ustanawiając promotorów pomocniczych wybranych prac spośród Pracowników PIG-PIB).