Aleksandra Haba i Katarzyna Kuczyńska, studentki Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych US kierunku ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego, zostały zakwalifikowane do realizacji międzynarodowego projektu dla młodych naukowców pod nazwą 3rd European FreshProject EUROPONDS. Kandydatury zostały zgłoszone przez Polskie Towarzystwo Hydrobiologiczne, na wniosek dr Tomasza Krepskiego z Instytutu Biologii US.

O projekcie: „Aby ocenić często pomijany wkład ekologiczny i usługi ekosystemowe zapewniane przez stawy w całej Europie, zbadamy taksonomię i biomasę (bioróżnorodność), a także zawartość energii i jakość dietetyczną, mierzoną całkowitą ilością lipidów i ich kwasów tłuszczowych (wartość odżywcza dla kolejnych konsumentów) owadów pojawiających się w stawach” (źródło: zespół EUROPONDS, strona ResearchGate)

Fundusze na ten projekt zapewniają stowarzyszenia zrzeszone w Europejskiej Federacji Nauk Słodkowodnych EFFS.