Już w dniach 17-21 maja 2021 r. odbędzie się kolejna edycja ogólnopolskiego tygodnia „Gry o Karierę – Biura Karier dla Ciebie”, podczas którego  będzie można skorzystać z oferty biur karier z całej Polski.

Dla zainteresowanych studentów przygotowano: warsztaty, webinary, szkolenia, spotkania z pracodawcami, konsultacje z doradcami zawodowymi i wiele innych interesujących wydarzeń.

Spotkania są bezpłatne i odbywają  się online więc mogą w nich wziąć udział studenci z całego kraju.

„Gra o karierę – Biura Karier dla Ciebie” to ogólnopolski projekt pod patronatem Komisji ds. Akademickich Biur Karier przy KRASP oraz Przewodniczącego KRASP. Celem projektu jest promocja działalności Biur Karier na uczelniach wyższych w całej Polsce, zacieśnienie współpracy między Biurami Karier i utrwalenie ich pozytywnego wizerunku zarówno w środowisku zewnętrznym jak i uniwersyteckim.
 

Zachęcamy zwłaszcza do skorzystania z działań przygotowanych przez Zachodniopomorską Sieć Biur Karier – szczegóły: https://abk.usz.edu.pl/gra-o-kariere-2021/

Pełen harmonogram: www.graokariere.wordpress.com