Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną Instytutu Nauk o Morzu i Środowisku.
Studia I stopnia:
Studia II stopnia:
Trzy kierunki studiów: geologia (I stopnia), geologia (II stopnia) oraz eksploatacja zasobów naturalnych (I stopnia), uzyskały certyfikaty „Studia z Przyszłością”.