Q-Systems-Center (QSC) zarządzana jest przez Danutę Wojciechowską. Firma działa z powodzeniem na rynku od 2007r. i jest niezależnym akredytowanym laboratorium wykonującym badania mikrobiologiczne produktów rolnych, obiektów i materiałów biologicznych przeznaczonych do badań, żywności, wody, wody do spożycia przez ludzi, pasz dla zwierząt, obiektów z obszaru produkcji żywności, badania fizyko-chemiczne wody, badania sensoryczne wody, badania gleby oraz badania sanitarne w województwie zachodniopomorskim (nr akredytacji AB 1264). Laboratorium QSC-LAB należy do Akredytowanych Organizatorów Badań Biegłości PT dla laboratoriów zakładowych (nr akredytacji PT 012) oraz Klastra Laboratoriów Polskich (stowarzyszenia zrzeszającego pracodawców posiadających laboratoria). Przez wiele lat firma QSC zajmowała się prowadzeniem szkoleń, audytów, wdrażaniem systemów zarzadzania w laboratoriach, konsultacjami w zakresie ISO. Wieloletnie doświadczenie w akredytacji na zgodność z PN ISO/IEC 17025 skutkowało współpracą w zakresie konsultacji i tworzenia dokumentacji systemowej dla wielu laboratoriów ubiegających się o akredytację. Właściciel firmy to wieloletni pracownik akredytowanych laboratoriów, były diagnosta i audytor PCA, rzeczoznawca w zakresie m.in. mikrobiologii spożywczej, wody, badania jakości, Prezes Klastra Laboratoriów Polskich.

https://www.qsc.pl/