Zgodnie z decyzją władz US, wynikającą z wprowadzenia nowych zasad bezpieczeństwa przez Radę Ministrów, od poniedziałku, 26 października 2020 r., zajęcia dydaktyczne na Uniwersytecie Szczecińskim będą prowadzone tylko w trybie zdalnym.

Zajęcia, które do tej pory prowadzone były w formie bezpośredniej, a których nie da się przenieść w tryb nauczania zdalnego, zostają zawieszone do odwołania i odbędą się w późniejszym terminie.

Prosimy wszystkich studentów o zapoznanie się z nowym, poprawionym planem zajęć, który będzie zaktualizowany 27 października 2020 r.

dr Andrzej Wiśniewski
Dziekan Wydziału
Nauk Ścisłych i Przyrodniczych