Od 15 kwietnia do 15 maja trwa rekrutacja na studia w ramach Programu mobilności studentów i doktorantów MOST na semestr zimowy i cały rok akademicki 2022/2023.

W Programie zrzeszonych jest 29 uczelni wyższych, a w ofercie znajduje się ponad 400 kierunków i specjalności na studiach licencjackich, inżynierskich, uzupełniających magisterskich, jednolitych magisterskich oraz studiów doktoranckich. Ze względu na liczbę uczestniczących w Programie ośrodków akademickich, jest to łącznie ponad 1000 ofert na studiach I, II stopnia i jednolitych magisterskich oraz niemal 200 na studiach doktoranckich.

W programie obecnie uczestniczy 19 uczelni z całej Polski, a ich lista dostępna jest na stronie Uniwersyteckiej Komisji Kształcenia, gdzie również znajduje się regulamin uczestnictwa w programie oraz kontakt do osób zajmujących się MOST-em w poszczególnych uczelniach. Wyjazd na inną uczelnię pozwala na:

  • uczestnictwo w zajęciach nie oferowanych na uczelni macierzystej
  • dostęp do bibliotek, laboratoriów uczelni przyjmującej
  • kontakt ze specjalistami z dziedzin, które nas interesują, a których być może nie ma na uczelni macierzystej
  • najważniejsze na końcu… możliwość rozwoju własnych zainteresowań i pogłębiania wiedzy, która zawsze może zaprocentować w przyszłości oraz nawiązanie nowych kontaktów

Szczegóły dotyczące warunków uczestnictwa oraz aplikacji znajdą Państwo na stronach internetowych programu mobilności studentów i doktorantów MOST oraz kontaktując się z Uczelnianym Koordynatorem Programu MOST w Uniwersytecie Szczecińskim https://studenci.usz.edu.pl/most/.