Zapraszamy studentów Uniwersytetu Szczecińskiego do udziału w X edycji Ogólnopolskiego Konkursu Student – Wynalazca, organizowanego przez Politechnikę Świętokrzyską w Kielcach.

Nabór zgłoszeń do konkursu będzie trwać od 1 listopada 2019 r. do 25 stycznia 2020 r.

Pięciu laureatów konkursu będzie prezentowało swoje rozwiązania na 48 Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie oraz podczas seminarium Światowej Organizacji Własności Intelektualnej w dniach 25 – 29 marca 2020 r.

Politechnika, jako organizator sfinansuje koszty stoiska wystawienniczego oraz podróży i pobytu laureatów w Genewie. Ponadto laureaci zaprezentują swoje rozwiązania na Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków IWIS 2020.

Ulotka:

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami na stronie:

X edycja Ogólnopolskiego Konkursu Student Wynalazca