W związku ze wzrostem zachorowań wywołanych wirusem SARS-CoV-2 oraz zgodnie z zaleceniami zawartymi w komunikacie Rektora US z dnia 21 października 2020 r. w sprawie nauczania hybrydowego, mając na uwadze zdrowie i  bezpieczeństwo studentów oraz pracowników US, od dnia 26 października 2020 r. zajęcia

na kierunkach na WNŚiP będą prowadzone w formie zdalnej.

W formie bezpośredniego kontaktu będą mogły być nadal prowadzone tylko zajęcia, które z uwagi na swój charakter i specyfikę wymagają tradycyjnej formuły prowadzenia i nie ma możliwości przeniesienia ich na dalszą część semestru. 
Zajęcia takie będą mogły się odbywać tylko za zgodą Dziekana Wydziału i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego. 

Prosimy wszystkich studentów o zapoznanie się z nowym, poprawionym planem zajęć, który będzie zaktualizowany 23 października 2020 r.