13 marca 2023 roku w Pałacu Działyńskich Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu odbyła się Gala Finałowa Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacji Kierunków Studiów „Studia z Przyszłością”, współorganizowanego przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.
 
Trzy kierunki studiów, realizowane przez Instytut Nauk o Morzu i Środowisku w ramach Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, czyli: Geologia (I stopnia), Geologia (II stopnia) oraz Eksploatacja zasobów naturalnych (I stopnia), uzyskały certyfikaty akredytacji tego konkursu. Dodatkowo, kierunek Geologia (I stopnia) otrzymał certyfikat nadzwyczajny pn. “Laur Innowacji”. Natomiast kierunek Eksploatacja zasobów naturalnych otrzymał certyfikat nadzwyczajny pn. “Lider Jakości Kształcenia”. Wraz z certyfikatami nadzwyczajnymi otrzymano specjalne statuetki. Na uroczystej gali wyróżnienia odbierali: dyrektor Instytutu Nauk o Morzu i Środowisku dr hab. inż. Andrzej Osadczuk, prof. US oraz przewodnicząca instytutowego zespołu ds. jakości kształcenia dla kierunku Geologia dr inż. Krystyna Osadczuk. 
 
Link do strony konkursu https://www.studiazprzyszloscia.pl/
 
Tekst: dr hab. inż. Andrzej Osadczuk, prof. US
 
        
 

zdj. 1 – dr inż. Krystyna Osadczuk oraz dr hab. inż. Andrzej Osadczuk, prof. US podczas uroczystej gali wręczenia certyfikatów

zdj. 2, 3 – Gala Finałowa Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacji Kierunków Studiów „Studia z Przyszłością”