I miejsce w konkursie Fish Passage 2020

Kapituła konkursu Fish Passage 2020 – Międzynarodowej konferencji na temat drożności rzek, przyznała pierwszą nagrodę projektowi „Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”, który jest realizowany przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Szczecinie we współpracy z pracownikami i studentami Katedry Hydrobiologii Uniwersytetu Szczecińskiego.

Projekt i tworzone w jego ramach inwestycje przyczyniają się do znacznej poprawy sytuacji ekologicznej na Drawie, a przede wszystkim do odbudowania populacji łososia oraz udrożnienia rzeki i zachowania jej naturalnych walorów, szczególnie istotnych z punktu widzenia rozwoju turystyki.

Zespół Uniwersytetu Szczecińskiego składający się z naukowców (prof. dr hab. Robert Czerniawski, dr Tomasz Krepski, dr Łukasz Sługocki) i studentów kierunku Ochrona i Inżynieria Środowiska Przyrodniczego (Katarzyna Kuczyńska, Aleksandra Haba, Wiktor Wańczyk, Szymon Truszkowski), w porozumieniu z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Szczecinie, realizuje zadania w zakresie monitoringu prowadzonych działań i ich wpływu na stan przyrodniczy Drawy.

Jednym z głównych celów projektu „Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce” jest przywracanie drożności koryt rzecznych Drawy, w miejscach barier uniemożliwiających migrację ryb i minogów na obszarze całej zlewni, a więc także w Drawieńskim Parku Narodowym. Poza tym zakłada on również: usprawnienia hydrotechniczne, stworzenie tarlisk w korytach rzek, budowę zapory przeciwerozyjnej w dolinie Drawy koło Głuska i przywrócenie populacji rdestniczki gęstej.

W ramach projektu odbywają się cykliczne edukacyjne spływy kajakowe, które stwarzają możliwość indywidualnego obcowania z dziką przyrodą rzek oraz zachodniopomorskimi krajobrazami. Połączenie nauki z rozrywką, pozwala na swobodną wymianę informacji pomiędzy uczestnikami spływu i organizatorami.

WIĘCEJ INFORMACJI