W związku z organizacją Światowego Dnia Wody w Instytucie Biologii w dniu 22 marca 2023 roku Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych w godzinach 10:00 – 13:00 wprowadza godziny dziekańskie, które nie podlegają odrobieniu.
 
Kierunki objęte godzinami dziekańskimi:
🔹biologia,
🔹biologiczne podstawy kryminalistyki,
🔹biotechnologia,
🔹genetyka i biologia eksperymentalna,
🔹mikrobiologia,
🔹ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego
🔹zarządzanie ochroną środowiska przyrodniczego