Informujemy, że rozpoczyna się nowy cykl spotkań pn. GeoSeminarium, będący przestrzenią do prezentacji i dyskusji nad aktualnymi tematami i przedsięwzięciami badawczymi, które realizują naukowcy z Instytutu Nauk o Morzu i Środowisku US.

Planowane spotkania:

  • 16.02.2023 – „Pęcherzykowate procesy polimeryzacji RNA i DNA” – dr hab. Roman Marks, prof. US;
  • 09.03.2023 – „Badania wulkanów błotnych okolic Rowu Mariańskiego” – dr Dominik Zawadzki.

Spotkania odbywać się będą o godzinie 13:30 w sali wykładowej 30A w budynku Geocentrum przy ul. Mickiewicza 16A w Szczecinie.

Wykłady mają charakter otwarty, zaproszeni są wszyscy zainteresowani przedstawianą tematyką.