Informujemy, że trwa kwalifikacja na wyjazdy zagraniczne (studia, praktyki) w ramach programu Erasmus+: kraje programu (UE/EFTA) w roku akademickim 2020/2021.

Osoby zainteresowane zapraszamy na spotkania informacyjne.

ZASADY WYJAZDÓW NA STUDIA
ZASADY WYJAZDÓW NA PRAKTYKI  (nie trzeba mieć już wybranej firmy!)

Stypendia są wyższe niż w ubiegłym roku!

wyjazd na studia

wyjazd na praktykę

kraj

520 €/m-c

620 €/m-c

Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

500 €/m-c

600 €/m-c

Austria , Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

450 €/m-c

550 €/m-c

Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

 

Lista uczelni partnerskich dostępna na https://outgoing.dsm.usz.edu.pl/.

Złóż aplikację na  https://outgoing.dsm.usz.edu.pl/ . Nabór zakończy się 8 marca 2020.

 

W razie pytań prosimy o kontakt.