W dniach 5-12 czerwca br. odbyła się ekspedycja naukowa pracowników Katedry Hydrobiologii Instytutu Biologii US do Rwandy. W ekspedycji wzięli udział prof. dr hab. Robert Czerniawski, dr Tomasz Krepski, dr Łukasz Sługocki oraz doktorantka mgr inż. Katarzyna Kuczyńska, absolwentka ochrony środowiska.

Badania naukowe prowadzone były wspólnie z Rwanda Environmental Monitoring Agency (REMA) oraz University of Rwanda. Prowadzono prace badawcze wód płynących uchodzących do jeziora Kivu, pod którym znajdują się bogate złoża gazu ziemnego. Celem badań było określenie struktur taksonomicznych mikrobezkręgowców oraz makrobezkregowców rzek i strumieni w zależności od warunków środowiskowych terenu.

Szczególnie przyglądano się rodzajom upraw, wśród których dominują plantacje kawy, herbaty i bananów oraz w mniejszym stopniu amarantusa, soi i fasoli. Analiza zebranych prób biologicznych pozwoli określić stan bioróżnorodności wód płynących ich stan ekologiczny i przede wszystkim wpływ tych cieków na jakość wód jednego z najcenniejszych przyrodniczo jezior środkowej Afryki, właśnie jeziora Kivu. Podczas prac terenowych licznie i z wielkim zaciekawieniem towarzyszyli mieszkańcy, chętnie pomagając w podstawowych zadaniach. Było to dla uczestników ekspedycji niezwykle przyjemne nowe doświadczenie.

Wiele zbadanych przez naszych naukowców rzek, nie było do tej pory poddanych takim badaniom, a z całą pewnością tak szczegółowym i tak intensywnym. Zebrano reprezentatywną liczbę prób, których analiza pozwoli na publikowanie interesujących wyników oraz snucie nowych wniosków, dających możliwości prowadzenia nowych badań, przez wiele kolejnych lat w równikowym regionie Afryki.

W prace laboratoryjne, a w przyszłości mamy nadzieję również terenowe, zaangażowani zostaną studenci kierunku Zarządzanie Ochroną Środowiska Przyrodniczego. Już na przełomie roku 2023/2024 wspólnie z naszymi partnerami z Rwandy planowane są warsztaty z zakresu oceny stanu ekosystemów wodnych, w zakresie tych samych przedmiotów jakie realizujemy na kierunku Zarządzanie Ochroną Środowiska Przyrodniczego i według wymogów jakie stawiane są przez Unię Europejską. Będzie dla nas prawdziwą przyjemnością móc przekazać naszą wiedzę naszym afrykańskim przyjaciołom.

Szczególne podziękowania należą się kolegom z REMA: dr Stephanie Kamondo oraz dr Erica Mudakikwa, którzy stworzyli niezwykle przyjazną atmosferę pracy oraz prof. dr hab. Radosława Miśkiewicza, mgr Aleksandry Cholewy oraz Josepha Butera z LUNA SMELTER HOLDING, którzy objęli naszych naukowców swoją logistyczną opieką. Ponadto LUNA SMELTER HOLDING dofinansował ekspedycję, za co szczególne podziękowania nalezą się prof. dr hab. Radosławowi Miśkiewiczowi, prezesowi zarządu. Ekspedycja był pokłosiem wcześniejszej wizyty Pani dr hab. Kingi Flagi-Gieruszyńskiej, prof. US – Prorektor ds. Organizacji  US i w efekcie podpisanej umowy między Uniwersytetem Szczecińskim a University of Rwanda oraz Rwanda Environmental Monitoring Agency.