Akademickie Biuro Karier >>ABK<< zaprasza do udziału w doradztwie zawodowym kierowanym do studentów 4 ostatnich semestrów, organizowanym w ramach projektu „UNIWERSYTET 2.0 – STREFA KARIERY”. Studenci w ramach projektu mają możliwość skorzystania z indywidualnego doradztwa zawodowego.Podczas takiego spotkania z doradcą zawodowym studenci tworzą swój Indywidualny Plan Działania oraz wykonują badanie preferencji zawodowych. Na podstawie IPD oraz po otrzymaniu rekomendacji doradcy zawodowego, studenci mogą pójść na wybrane przez siebie szkolenie zawodowe finansowane do 2000 zł.

Więcej informacji na stronie https://abk.usz.edu.pl/uniwersytet-2-0-strefa-kariery/

Dodatkowe aktywności w ramach projektu to m.in. branżowe kursy językowe, wyjazdy studyjne do wybranej przez studenta firmy/instytucji/organizacji związanej z kierunkiem studiów – szczegóły na stronie: wyjazdy studyjne

Każda aktywność projektowa nagradzana jest punktami. Po zebraniu 6 punktów  student otrzyma bon podarunkowy na kwotę 250 zł, który może wykorzystać na zakup materiałów/gadżetów, ułatwiających mu studiowanie.