Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego zaprasza wszystkich chętnych, którzy ukończyli studia wyższe przynajmniej I stopnia (studia licencjackie lub inżynierskie) na studia podyplomowe „Biopaliwa i odnawialne źródła energii”.

Kolejną edycję planujemy uruchomić w październiku 2020 r. Studia obejmują dwa semestry. Zjazdy odbywają się zazwyczaj w co drugi weekend, w piątki po południu i w soboty w Szczecinie, przy ul. Mickiewicza 16 i 18.

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu:
kierownik studiów podyplomowych – dr Małgorzata Świątek (e-mail: malgorzata.swiatek@usz.edu.pl)
obsługa administracyjna – mgr Magdalena Klimczak (e-mail: magdalena.klimczak@usz.edu.pl).

Więcej informacji