60 uczniów z okręgu szczecińskiego, obejmującego województwo zachodniopomorskie i lubuskie, już w sobotę zmierzy się z zadaniami  II etapu Olimpiady Biologicznej.W tym roku Olimpiada Biologiczna odbywa się po raz 50.

W dniu 27.02.2021 r. przeprowadzone zostaną zawody II stopnia Olimpiady Biologicznej. W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zawody II stopnia, będą przeprowadzone w trybie zdalnym na platformie Google Meet.

Olimpiada Biologiczna jest trójstopniowa. Zawody I stopnia organizowane są w szkołach, które dokonały zgłoszenia. Zawody II stopnia organizuje i przeprowadza Komitet Okręgowy Olimpiady Biologicznej przy Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie, a zawody III stopnia Komitet Główny Olimpiady Biologicznej w Warszawie.

Pięcioletnia działalność Komitetu Okręgowego Olimpiady Biologicznej przy Uniwersytecie Szczecińskim jest wspaniałą wizytówką naszej Uczelni w społeczności województwa zachodniopomorskiego i lubuskiego.

Olimpiada Biologiczna jest ogólnokrajowym konkursem wiedzy biologicznej przeznaczonym dla wszystkich uczniów szkół ponadpodstawowych, szczególnie zainteresowanych dziedziną nauk biologicznych. Ideą Olimpiady Biologicznej jest rozbudzenie wśród młodzieży zainteresowania naukami biologicznymi, pomoc szczególnie uzdolnionej młodzieży w podjęciu studiów na wyższych uczelniach, a także podniesienie poziomu nauczania biologii i zwrócenie uwagi społeczeństwa na rolę nauk biologicznych we współczesnym świecie.

Ze względu na pandemię etap okręgowy Olimpiady przekształcił się w ogólnopolski. Pod naszą opieką będą uczestnicy nie tylko z województwa zachodniopomorskiego i lubuskiego, ale również z innych okręgów Polski:  gdańskiego, warszawskiego, kieleckiego, krakowskiego, lubelskiego, białostockiego, lubelskiego, wrocławskiego, toruńskiego.

Życzymy powodzenia wszystkim uczestnikom !