W dniu 28 stycznia 2023 r. odbędą się zawody okręgowe ogólnopolskiej 52 Olimpiady Biologicznej, w której wezmą udział miłośnicy nauk biologicznych z województwa zachodniopomorskiego i lubuskiego.

W tym roku w zawodach okręgowych weźmie około 55 uczniów ze szkół ponadpodstawowych z regionu lubuskiego i zachodniopomorskiego Jesteśmy dumni, że to właśnie nasza Uczelnia będzie gościć uczniów i ich nauczycieli w murach Campusu Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Wąskiej 13.

Ideą konkursu jest rozbudzenie wśród młodzieży zainteresowania naukami biologicznymi, a także podniesienie poziomu nauczania biologii i zwrócenie uwagi społeczeństwa na rolę nauk biologicznych we współczesnym świecie. Celem Olimpiady Biologicznej jest wspieranie szczególnie uzdolnionych uczniów o zainteresowaniach przyrodniczych i ich opiekunów – nauczycieli biologii pracujących w szkołach ponadpodstawowych.

Etap okręgowy 52 Olimpiady Biologicznej Patronatem Honorowym objęli:

  • Wojewoda Lubuski
  • Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
  • Prezydent Miasta Szczecin
  • Sanprobi Sp. z o.o. Sp. k.
  • Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Sponsorami nagród są:

  • Wojewoda Lubuski
  • Sanprobi Sp. z o.o. Sp. k.
  • MedPharm Polska Wydawnictwo Medyczne i Farmaceutyczne

Dzięki Patronatom Honorowymi oraz fundatorom nagród niewątpliwie podniosła się ranga eliminacji okręgowych Olimpiady Biologicznej w środowisku szkół ponadpodstawowych województwa zachodniopomorskiego i lubuskiego.

Wszystkim uczestnikom życzymy pomyślnych odpowiedzi i trzymamy kciuki, aby kolejny etap – centralny okazał się dla Was sukcesem.