Wykaz zmian w ramach kierunków studiów, wydziałów oraz dziekanatów od dnia 01 października 2019 r.