Zarządzenia 2020 Dziekana Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Zarządzenie nr 18-2020 z dn. 17.12.2020 ws. powołania zespołu kierunku Hydrobiology

Zarządzenie nr 17-2020 z dn. 12.11.2020 ws. ustalenia programu i regulaminu zawodowej praktyki dydaktycznej na kierunku Matematyka

Zarządzenie nr 16-2020 z dn. 7.10.2020 ws. przekazania Prodziekanowi ds. Studenckich WNŚiP nadzoru nad wydziałową Sekcją ds. Studenckich

Zarządzenie nr 15-2020 z dn. 22.09.2020 ws. powołania zespołu kierunku Kosmologia na WNŚiP

Zarządzenie nr 14-2020 z dn. 22.09.2020 ws. powołania opiekunów praktyk zawodowych na kierunkach prowadzonych na WNŚiP

Zarządzenie nr 13-2020 z dn. 22.09.2020 ws. powołania opiekunów praktyk opiekuńczo-wychowawczych oraz praktyk dydaktycznych na kier. Matematyka

Załącznik do Zarządzenia nr 12-2020 z dn. 21.09.2020 ws. powołania zespołów kierunkowych

Zarządzenie nr 12-2020 z dn. 21.09.2020 ws. powołania zespołów kierunkowych

Zarządzenie nr 11-2020 z dn. 17.09.2020 ws. powołanie koordynatorów kierunków na WNŚiP

Zarządzenie nr 10/2020 z dn. 17.09.2020 ws. powołania opiekunów I roku na WNŚiP w r.a. 2020-2021

Zarządzenie nr 9/2020 z dn. 3.06.2020 ws. upoważnienia osób ze stopniem doktora do prowadzenia wykładów na WNŚiP w r.a. 2020-2021

Zarządzenie nr 8/2020 z dn. 8.04.2020 r. ws. powołania komisji rekrutacyjnej

Zarządzenie nr 7/2020 z dn. 16.03.2020 r. ws powołania zespołu kierunku Kosmologia

Zarządzenie nr 6/2020 z dn. 16.03.2020 r. ws powołania zespołu kierunku Fizyka

Zarządzenie nr 5/2020 z dn. 16.03.2020 r. ws. powołania koordynatora kierunku Fizyka

Zarządzenie nr 4/2020 z dn.18.02.2020 r. ws. określenia harmonogramu potwierdzania efektów uczenia się

Zarządzenie nr 3/2020 z dn.18.02.2020 r. ws.powołania WPI

Załącznik do Zarządzenia nr 2/2020

Zarządzenie nr 2/2020 z dn.17.02.2020 r. ws.egzaminów  dyplomowych

Zarządzenie nr 1/2020 z dn.17.01.2020 r. ws. regulaminu praktyk