Sylabusy obowiązujące w roku akademickim 2022/2023

 

Kierunek Biologia

Kierunek Geografia

Kierunek Mikrobiologia

 

Kierunek Biotechnologia

 

Kierunek Geologia

 

 

Kierunek Oceanografia

Kierunek Biologiczne Podstawy Kryminalistyki

Kierunek Genetyka i Biologia Eksperymentalna

Kierunek Ochrona i Inżynieria Środowiska Przyrodniczego

 

Kierunek Eksploatacja zasobów naturalych

 

Kierunek Hydrobiology

 

Kierunek Optyka okularowa

 

Kierunek Fizyka

 

Kierunek Matematyka

Kierunek Zarządzanie Ochroną Środowiska Przyrodniczego