Uchwały 2021 Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych US

Uchwała nr 96-2021 z dn. 9.12.2021r. ws. zaopiniowania projektu zmian Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na WNŚiP

Uchwała nr 95-2021 z dn. 9.12.2021r. ws. tematów prac dyplomowych studentów studiów stacjonarnych I st. na kierunku optyka okularowa

Uchwała nr 94-2021 z dn. 9.12.2021r. ws. tematów prac dyplomowych studentów studiów stacjonarnych I i II st. na kierunku ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego

Uchwała nr 93-2021 z dn. 9.12.2021r. ws. tematów prac dyplomowych studentów studiów stacjonarnych I st. na kierunku oceanografia

Uchwała nr 92-2021 z dn. 9.12.2021r. ws. tematów prac dyplomowych studentów studiów stacjonarnych I i II st. na kierunku mikrobiologia

Uchwała nr 91/2021 z dn. 9.12.2021r. ws. tematów prac dyplomowych studentów studiów stacjonarnych I i II st. oraz studiów niestacjonarnych I st. na kierunku matematyka

Uchwała nr 90-2021 z dn. 9.12.2021r. ws. tematów prac dyplomowych studentów studiów stacjonarnych I i II st. na kierunku geologia

Uchwała nr 89-2021 z dn. 9.12.2021r. ws. tematów prac dyplomowych studentów studiów stacjonarnych I i II st. na kierunku geografia

Uchwała nr 88-2021 z dn. 9.12.2021r. ws. tematów prac dyplomowych studiów stacjonarnych I st. na kierunku genetyka i biologia eksperymentalna

Uchwała nr 87-2021 z dn. 9.12.2021r. ws. tematów prac dyplomowych studentów studiów stacjonarnych II st. na kierunku biologiczne podstawy kryminalistyki

Uchwała nr 86-2021 z dn. 9.12.2021r. ws. tematów prac dyplomowych studentów studiów stacjonarnych I i II st. na kierunku biotechnologia

Uchwała nr 85-2021 z dn. 9.12.2021r. ws. tematów prac dyplomowych studentów studiów stacjonarnych I st. na kierunku biologia

Uchwała nr 84-2021 z dn. 10.11.2021r. ws. zaopiniowania sprawozdania z hospitalizacji

Uchwała nr 83-2021 z dn. 10.11.2021r. ws. zaopiniowania indywidualnego programu studiów (IPS)

Uchwała nr 82-2021 z dn. 10.11.2021r. ws. powołania opiekuna naukowego dla studenta podejmującego indywidualny program studiów (IPS)

Uchwała nr 81-2021 z dn. 10.11.2021r. ws. tematu pracy magisterskiej studenta studiów stacjonarnych drugiego stopnia kierunku Fizyka

Uchwała nr 80-2021 z dn. 10.11.2021r. ws. tematów prac licencjackich studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunku Mikrobiologia

Uchwała nr 79-2021 z dn. 10.11.2021r. ws. opinii dot. utworzenia kierunku studiów drugiego stopnia Oceanografia

Uchwała nr 78-2021 z dn. 10.11.2021r. ws. tematów wykładów monograficznych na kierunku Matematyka w r.a. 2021-2022

Uchwała nr 77-2021 z dn. 10.11.2021r. ws. planu rzeczowo-finansowego na 2022 rok

Uchwała nr 76-2021 z dn. 14.10.2021 r. ws. opinii dot. raportu z ankietyzacji na WNŚiP w r.a. 2020/2021

Uchwała nr 75-2021 z dn.14.10.2021r. ws. zawarcia umowy cywilno-prawnej na porwadzenie zajęć dydaktycznych w r.a. 2021-2022 w Instytucie Matematyki

Uchwała nr 74-2021 z dn. 23.09.2021r. ws. zaopiniowania zmiany w planie studiów na kierunku Optyka okularowa Ist. w semestrze trzecim dla cyklu kształcenia od roku 2020/2021 oraz w semestrze czwartym dla cyklu kształcenia od roku 2020/2021 i 2021/2022

Uchwała nr 73-2021 z dn. 23.09.2021r. ws. zaopiniowania zmiany w planie studiów stacjonarnych na kierunku Fizyka I st. na specjalności fizyka medyczna w semestrze szóstym dls cyklu kształcenia od roku 2019-2020

Uchwała nr 72-2021 z dn. 23.09.2021r. ws. zmiany uchwały nr 59/2021, 60/2021, 61/2021, 65-2021 i 67/2021 dot. zawarcia umowy na prowadzenie zajęć w r.a. 2021-2022

Uchwała nr 71-2021 z dn. 23.09.2021r. ws. opinii dot. zawarcia umowy cywilno-prawnej na prowadzenie zajęć dydaktycznych w r.a. 2021-2022

Uchwała nr 70-2021 z dn. 8.07.2021 r. ws. opinii dotyczącej zawarcia umowy na prowadzenie zajęć dydaktycznych na trzecim roku studiów I stopnia kierunku Mikrobiologia w r. a. 2021/2022 przez dr Marcina Wilhelma.

Uchwała nr 69-2021 z dn. 8.07.2021 r. ws. opinii dotyczącej zawarcia umowy na prowadzenie zajęć dydaktycznych na drugim roku studiów II stopnia kierunku Biologiczne podstawy kryminalistyki w r. a. 2021/2022 przez prof. dr hab. Mirosława Parafiniuka.

Uchwała nr 68-2021 z dn. 8.07.2021 r. ws.opinii dotyczącej zawarcia umowy na prowadzenie zajęć dydaktycznych na drugim roku studiów II stopnia kierunku Biologiczne podstawy kryminalistyki w r. a. 2021/2022 przez dr Wojciecha Achrema.

Uchwała nr 67-2021 z dn. 8.07.2021 r. ws. opinii dotyczącej zawarcia umowy na prowadzenie zajęć dydaktycznych na pierwszym roku studiów II stopnia kierunku Fizyka w r. a.  2021/2022 przez dr Karolinę Jezierską.

Uchwała nr 66-2021 z dn. 8.07.2021 r. ws. opinii dotyczącej zawarcia umowy na prowadzenie zajęć dydaktycznych na pierwszym roku studiów II stopnia kierunku Fizyka w r. a. 2021/2022 przez dr Magdalenę Łukowiak.

Uchwała nr 65-2021 z dn. 8.07.2021 r. ws. opinii dotyczącej zawarcia umowy  na prowadzenie zajęć dydaktycznych na pierwszym roku studiów II stopnia kierunku Fizyka w r. a. 2021/2022 przez dr Mirosława Lewockiego.

Uchwała nr 64-2021 z dn. 8.07.2021 r. ws. opinii dotyczącej zawarcia umowy na prowadzenie zajęć dydaktycznych na pierwszym roku studiów II stopnia kierunku Fizyka w r.a. 2021/2022 przez mgr Waldemara Kota.

Uchwała nr 63-2021 z dn. 8.07.2021 r. ws. opinii dotyczącej zawarcia umowy na prowadzenie zajęć dydaktycznych na pierwszym i drugim roku studiów II stopnia kierunku Fizyka w r. a. 2021/2022 przez dr Jarosława Pleśniaka

Uchwała nr 62-2021 z dn. 8.07.2021 r. ws. opinii dotyczącej zawarcia umowy na prowadzenie zajęć dydaktycznych na drugim roku studiów I st. kierunku Optyka okularowa w r. a. 2021/2022 przez lek. Martę Wiącek

Uchwała nr 61-2021 z dn. 8.07.2021 r. ws. opinii dotyczącej zawarcia umowy na prowadzenie zajęć dydaktycznych na trzecim roku studiów I st. kierunku Optyka okularowa w r. a. 2021/2022 przez mgr Bartłomieja Kosińskiego.

Uchwała nr 60-2021 z dn. 8.07.2021 r. ws. opinii dotyczącej zawarcia umowy na prowadzenie zajęć dydaktycznych na trzecim roku studiów kierunku Optyka okuarowa I st.  w r. a. 2021/2022 przez Edytę Szubkę.

Uchwała nr 59-2021 z dn. 8.07.2021 r. ws. opinii dotyczącej zawarcia umowy na prowadzenie zajęć dydaktycznych na trzecim roku studiów I stopnia kierunku Optyka okularowa w r. a. 2021/2022 przez dr Krzysztofa Penkalę.

Uchwała nr 58-2021 z dn. 8.07.2021 r. ws. opinii dotyczącej zawarcia umowy na prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach II stopnia na kierunku Fizyka 2 rok w r. a. 2021/2022 przez dr hab. Macieja Bzowskiego.

Uchwała nr 57-2021 z dn. 8.07.2021 r. ws. opinii dotyczącej zawarcia umowy na prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach I stopnia na kierunku: Biologia 2 r., Biotechnologia 2 r., Genetyka i Biologia Eksperymentalna 2 i 3 r., oraz na studiach II stopnia na kierunku Biotechnologia 1 r. w r. a. 2021/2022 przez mgr Krzysztofa Wolskiego.

Uchwała nr 56-2021 z dn. 8.07.2021r. ws. zatwierdzenia tematu pracy dyplomowej studenta studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku Matematyka

Uchwała nr 55-2021 z dn. 8.07.2021r. ws. zaopiniowania zmian w programie studiów 2021/2022 na studiach stacjonarnych I stopnia na kierunku Fizyka w semestrze drugim

Uchwała nr 54-2021 z dn. 10.06.2021r. ws. wniosku do Rektora US o zwiększenie środków Funduszu Dydaktycznego WNŚiP

Uchwała nr 53-2021 z dn. 10.06.2021r. ws. zatwierdzenia tematów wykładów monograficznych na kierunku matematyka w  roku akademickim 2021/2022

Uchwała nr 52-2021 z dn. 13.05.2021r. ws. zatwierdzenia tematów prac dyplomowych studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia kierunku Matematyka

Uchwała nr 51-2021 z dn. 13.05.2021r. ws. studiów I stopnia na kierunku Ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego, od r.a. 2021/2022 nie prowadzi się rekrutacji na w/w kierunku studiów

Uchwała nr 50-2021 z dn. 15.04.2021r. ws. wniosku do Rektora US o możliwość realizacji zajęć w formie bezpośredniego kontaktu

Uchwała nr 49-2021 z dn. 15.04.2021r. ws. zaopiniowania projektu Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na WNŚiP

Uchwała nr 48-2021 z dn. 15.04.2021r. ws. zaopiniowania limitów miejsc przyjęć na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia w r. a. 2021/2022 na kierunki prowadzone na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 48-2021 z dn. 15.04.2021r.

Uchwała nr 47-2021 z dn. 15.04.2021r. ws. studiów niestacjonarnych I stopnia na kierunku Matematyka, od r. a. 2021/2022 nie prowadzi się rekrutacji na w/w kierunku studiów

Uchwała nr 46-2021 z dn. 31.03.2021r. ws. zaopiniowania projektu programu studiów I stopnia na kierunku Eksploatacja zasobów naturalnych dla cyklu kształcenia od r. a. 2021/2022

Uchwała nr 45-2021 z dn. 31.03.2021r. ws.zaopiniowania projektu programu studiów I stopnia na kierunku Zarządzane ochroną środowiska przyrodniczego dla cyklu kształcenia w r. a. 2021/2022

Uchwała nr 44-2021 z dn. 31.03.2021r. ws. zaopiniowania zmian w programie studiów dla cyklu kształcenia od r. a. 2021/2022 na kierunku Mikrobiologia I stopnia

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 44-2021 z dnia  31.03.2021r.

Uchwała nr 43-2021 z dn. 25.03.2021r. ws. zaopiniowania zmian w programie studiów dla cyklu kształcenia od r. a. 2021/2022 na kierunku OiIŚP I stopnia

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 43-2021 z dn. 25.03.2021r.

Uchwała nr 42-2021 z dn. 25.03.2021r. ws. zaopiniowania zmian w programie studiów dla cyklu kształcenia od r. a. 2021/2022 na kierunku GiBE I stopnia

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 42-2021 z dn. 25.03.2021r.

Uchwała nr 41-2021 z dn. 25.03.2021r. ws. zaopiniowania zmian w programie studiów dla cyklu kształcenia od r. a. 2021/2022 na kierunku Biotechnologia I stopnia

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 41-2021 z dn. 25.03.2021r.

Uchwała nr 40-2021 z dn. 25.03.2021r. ws.zaopiniowania zmian w programie studiów dla cyklu kształcenia od r. a. 2021/2022 na kierunku Biologia I stopnia

Załącznik nr 1  do Uchwały nr 40-2021 z dn. 25.03.2021r.

Uchwała nr 39-2021 z dn. 25.03.2021r. ws. zaopiniowania zmian w programie studiów dla cyklu kształcenia od r. a. 2021/2022 na kierunku Fizyka I stopnia 

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 39-2021 z dn. 25.03.2021r.

Uchwała nr 38-2021 z dn. 25.03.2021r. ws. zaopiniowania zmian w programie studiów dla cyklu kształcenia od r. a. 2021/2022 na kierunku Optyka Okularowa I stopnia

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 38-2021 z dn. 25.03.2021r.

Uchwała nr 37-2021 z dn. 25.03.2021r. ws. zaopiniowania zmian w programie studiów dla cyklu kształcenia od r. a. 2021/2022 na kierunku Oceanografia I stopnia

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 37-2021 z dn. 25.03.2021r.

Uchwała nr 36-2021 z dn. 25.03.2021r. ws. zaopiniowania zmian w programie studiów dla cyklu kształcenia od r. a. 2021/2022 na kierunku Geologia I stopnia

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 36-2021r z dn. 25.03.2021r.

Uchwała nr 35-2021 z dn. 25.03.2021r. ws. zaopiniowania zmian w programie studiów dla cyklu kształcenia od r. a. 2021/2022 na kierunku Geografia II stopnia

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 35-2021 z dn. 25.03.2021r.

Uchwała nr 34-2021 z dn. 25.03.2021r. ws.zawarcia umowy na prowadzenie seminarium dyplomowego na trzecim roku studiów I stopnia kierunku Fizyka w r. a. 2020/2021 w semestrze letnim (dr A. Kowalska)

Uchwała nr 33-2021 z dn. 25.03.2021r. ws. zaopiniowania zmian w programie studiów 2018/2019 na studiach stacjonarnych I stopnia na kierunku Fizyka specjalności fizyka medyczna w semestrze szóstym

Uchwała nr 32-2021 z dn. 25.03.2021r. ws. projektu programu studiów I stopnia anglojęzycznego kierunku Hydrobiology dla cyklu kształcenia od r. a. 2021/2022

Uchwała nr 30-2021 z dn. 11.03.2021r. ws. zaopiniowania zmian w programie studiów 2021/2022 na kierunku Matematyka I stopnia

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 30-2021 z dn. 11.03.2021

Uchwała nr 28-2021 z dn. 11.03.2021r. ws.utworzenia kierunku studiów I stopnia Zarządzanie ochroną środowiska przyrodniczego od r. a. 2021/2022

Uchwała nr 27-2021 z dn. 11.02.2021r. ws. zaopiniowania zmian w programie studiów 2021/2022 na kierunku Geografia I stopnia

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 27-2021 z dn. 11.02.2021r.

Uchwała nr 26-2021 z dn. 11.02.2021r. ws. zatwierdzenia tematu pracy magisterskiej pt.: „Badania aberracji chromosomowych powstałych w wyniku naświetlania prędkimi neutronami za pomocą techniki mFISH” studenta studiów I stopnia kierunku Fizyka, Katarzyny Foryszewskiej

Uchwała nr 25-2021 z dn. 11.02.2021r. ws. zatwierdzenia tematu pracy magisterskiej pt.: „Widma rentgenowskie atomów ciężkich” studenta studiów I stopnia kierunku Fizyka, Nikodema Bochnackiego

Uchwała nr 24-2021 z dn. 11.02.2021r. ws. zmiany w planie studiów stacjonarnych na kierunku Fizyka I stopnia na specjalności fizyka medyczna w semestrze szóstym dla cyklu kształcenia od r. a. 2018/2019

Uchwała nr 23-2021 z dn. 11.02.2021r. ws. utworzenia kierunku studiów I stopnia Eksploatacja zasobów naturalnych od r. a. 2021/2022

Uchwała nr 22-2021 z dn. 11.02.2021r. ws. zawarcia umowy na prowadzenie zajęć dydaktycznych na trzecim roku studiów I stopnia kierunku Fizyka w r. a. 2020/2021 (mgr M. Łaniewska

Uchwała nr 21-2021 z dn. 11.02.2021r. ws. zawarcia umowy na prowadzenie zajęć dydaktycznych na drugim i trzecim roku studiów I stopnia kierunku Optyka Okularowa w r. a. 2020/2021 (dr K. Penkala)

Uchwała nr 20-2021 z dn. 11.02.2021r. ws. zawarcia umowy na prowadzenie zajęć dydaktycznych na drugim roku studiów I stopnia kierunku Optyka Okularowa w r. a. 2020/2021 (mgr J. Mielnik)

Uchwała nr 19-2021 z dn. 11.02.2021r. ws.zawarcia umowy na prowadzenie zajęć dydaktycznych na pierwszym roku studiów II stopnia kierunku Fizyka w r. a. 2020/2021 (mgr W. Kot)

Uchwała nr 18-2020 z dn. 11.02.2021r. ws. zawarcia umowy na prowadzenie zajęć dydaktycznych na pierwszym roku studiów II stopnia kierunku Fizyka w r. a. 2020/2021 (dr M. Łukowiak)

Uchwała nr 17-2021 z dn. 11.02.2021r. ws. zawarcia umowy na prowadzenie zajęć dydaktycznych na pierwszym roku studiów II stopnia kierunku Fizyka w r. a. 2020/2021 (dr K. Jezierska)

Uchwała nr 16-2021 z dn. 11.02.2021r. ws. zawarcia umowy na prowadzenie zajęć dydaktycznych na pierwszym roku studiów II stopnia na kierunku Fizyka i trzecim roku studiów I stopnia kierunku Optyka Okularowa w r. a. 2020/2021 (dr M. Lewocki)

Uchwała nr 15-2021 z dn. 11.02.2021r. ws. zawarcia  umowy na prowadzenie zajęć dydaktycznych na pierwszym roku studiów II stopnia na kierunku Fizyka w r. a. 2020/2021 (dr J. Pleśniak)

Uchwała nr 14-2021 z dn. 11.02.2021r. ws. zawarcia umowy na prowadzenie zajęć dydaktycznych na trzecim roku studiów I stopnia na kierunku Fizyka w r. a. 2020/2021 (mgr P. Bielicki)

Uchwała nr 13-2021 z dn. 11.02.2021r. ws. zawarcia umowy na prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach I stopnia na kierunku: Biotechnologia 2 rok, GiBE 1 i 2 rok, Mikrobiologia 1 rok oraz OiIŚP 3 rok w r. a. 2020/2021 (mgr K. Wolski)

Uchwała nr 12-2021 z dn. 14.01.2021r. ws. zawarcia umowy na prowadzenie zajęć dydaktycznych na trzecim roku studiów I stopnia na kierunku Mikrobiologia w r. a. 2020/2021 (dr M. Wilhelm)

Uchwała nr 11-2021 z dn. 14.01.2021r. ws. zawarcia umowy na prowadzenie zajęć dydaktycznych na drugim roku studiów II stopnia kierunku BPK w r. a. 2020/2021 (dr W. Achrem)

Uchwała nr 10-2021 z dn. 14.01.2021r. ws. zawarcia umowy na prowadzenie zajęć dydaktycznych na drugim roku studiów II stopnia kierunku BPK w r. a. 2020/2021 (prof. dr hab. M. Parafiniuk)

Uchwała nr 9-2021 z dn. 14.01.2021r. ws. zatwierdzenia tematów prac dyplomowych studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunku Fizyka

Załącznik nr 1  do Uchwały nr 9-2021 z dn. 14.01.2021r.

Uchwała nr 8-2021 z dn. 14.01.2021r. ws. zatwierdzenia tematów prac dyplomowych studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunku Optyka okularowa

Załączniki nr 1-12 do Uchwały nr 8-2021 z dn. 14.01.2021r.

Uchwała nr 7-2021 z dn. 14.01.2021r. ws. zatwierdzenia tematów prac dyplomowych studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunku Oceanografia

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 7-2021 z dn. 14.01.2021r.

Uchwała nr 6-2021 z dn. 14.01.2021r. ws. zatwierdzenia tematów prac dyplomowych studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunku Geologia

Załączniki 1-5 do Uchwały nr 6-2021 z dn. 14.01.2021r.

Uchwała nr 5-2021 z dn. 14.01.2021r. ws. zatwierdzenia tematów prac dyplomowych studentów studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia kierunku GeografiaZałączniki 1-6 do Uchwały nr 5-2021 z dn. 14.01.2021r.

Uchwała nr 4-2021 z dn. 14.01.2021r. ws. zatwierdzenia tematów prac dyplomowych studentów studiów stacjonarnych drugiego stopnia kierunku Ochrona i Inżynieria Środowiska Przyrodniczego

Załączniki nr 1-4 do Uchwały nr 4-2021 z dn. 14.01.2021r.

Uchwała nr 3-2021 z dn. 14.01.2021r. ws. .zatwierdzenia tematów prac dyplomowych studentów studiów stacjonarnych drugiego stopnia kierunku Biologiczne Podstawy Kryminalistyki

Załączniki nr 1-6  do Uchwały nr 3-2021 z dn. 14.01.2021r.

Uchwała nr 2-2021 z dn. 14.01.2021r. ws.zatwierdzenia tematów prac dyplomowych studentów studiów stacjonarnych drugiego stopnia kierunku Mikrobiologia

   Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2-2021 z dn. 14.01.2021r.

Uchwala nr 1-2021 z dn. 14.01.2021r. ws. zatwierdzenia tematów prac dyplomowych studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia kierunku Biotechnologia

Załączniki nr 1-9  do Uchwały nr 1-2021 z dn. 14.01.2021r.