Uchwały 2020 Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych US

 

Uchwała nr 58-2020 z dn. 10.12.2020 ws. opinii dot. utworzenia nowego anglojęzycznego. kierunku studiów I st. Hydrobiology od roku akademickiego 2021/2022

Uchwała nr 57-2020 z dn. 10.12.2020 ws. zatwierdzenia tematu pracy dyplomowych studenta studiów stacjonarnych  I st .kierunku Optyka okularowa

Uchwała nr 56-2020 z dn. 10.12.2020 ws. zatwierdzenia tematów prac dyplomowych studentów studiów stacjonarnych  I i II st .kierunku Matematyka

Uchwała nr 55-2020 z dn. 10.12.2020 ws. zatwierdzenia tematów prac dyplomowych studentów studiów stacjonarnych  I st .kierunku GiBE

Uchwała nr 54-2020 z dn. 10.12.2020 ws. zatwierdzenia tematów prac dypl. stud. I st. Biologia

Uchwała nr 53-2020 z dn. 10.12.2020 ws. zatwierdzenia tematów prac dyplomowych studentów studiów stacjonarnych  I st .kierunku OiIŚP

Uchwała nr 52-2020 z dn. 10.12.2020 ws. zatwierdzenia tematów prac dyplomowych studentów studiów stacjonarnych  I st .kierunku Mikrobiologia

Uchwała nr 51-2020 z dn. 12.11.2020 ws zaopiniowania projektu programu i regulaminu zawodowej praktyki dydaktycznej na kierunku Matematyka

Uchwała nr 49-2020 z dn. 12.11.2020r. ws. uchwalenia strategii rozwoju WNŚiP na lata 2020-2024

Uchwała nr 48-2020 z dn. 12.11.2020r. ws. zaopiniowania projektu planu rzeczowo-finansowego na rok 2021

Uchwała nr 45-2020 z dn. 24.09.2020r. ws. zatwierdzenia tematów wykładów monograficznych na kier. Matematyka w r.a. 2020-2021

Uchwała nr 36-2020 z dn. 21.05.2020 r. ws. zaopiniowania zmian w progr. stud. I st. na kier. Optyka okularowa od r.a. 2020-2021

Uchwała nr 35-2020 z dn. 21.05.2020 r. ws. zaopiniowania zmian w progr. stud. I st. na kier. Fizyka od r.a. 2020-2021

Uchwała nr 34-2020 z dn. 14.05.2020 r. ws zatwierdzenia tematu pracy magist. na kier. Fizyka

Uchwała nr 33-2020 z dn. 14.05.2020 r. ws. zatwierdzenia tematów wykł.monograficznych na kier. Matematyka w r.a. 2020-2021

Uchwała nr 32-2020 z dn. 14.05.2020 r. ws. utworzenia kolejnego cyklu st.pod. Biopaliwa i odnawialne źródła energii

Uchwała nr 31-2020 z dn. 14.05.2020 r. ws. przebiegu procesu dyplomowania na WNŚiP

Załączniki nr 1-5 do Uchwały nr 31-2020 z dn. 14.05.2020 r.

Załączniki nr 6-10 do Uchwały nr 31-2020 z dn. 14.05.2020 r.

Załączniki nr 11-15 do Uchwały nr 31-2020 z dn. 14.05.2020 r.

Załącznik nr 16 do Uchwały nr 31-2020 z dn. 14.05.2020 r.

Uchwała nr 30-2020 z dn. 23.04.2020 r. ws. zmiany uchwały nr 12-2019 RD z dn. 14.11.2019 r.

Uchwała nr 29-2020 z dn. 23.04.2020 r. ws. zaopiniowania programu studiów podypl. geografia dla nauczycieli od r.a. 2020-2021

Uchwała nr 28-2020 z dn. 23.04.2020 r. ws. zaopiniowania zmian w programie studiów na kierunku Oceanografia od r.a. 2020-2021

Uchwała nr 27-2020 z dn. 23.04.2020 r. ws. zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na kierunku Fizyka

Uchwała nr 26-2020 z dn. 23.04.2020 r. ws zaopiniowania kryteriów i zasad kwalifikacji w r.a. 2021-2022

Uchwała nr 25-2020 z dn. 23.04.2020 r. ws. zaopiniowania limitów przyjęć na studia na kierunki na WNŚiP w r.a. 2020-2021

Uchwała nr 24-2020 z dn. 12.03.2020 r. ws. ustalenia zakresu i warunków prowadzenia zajęć dyd., spr. wiedzy … w jęz. obcym

Uchwała nr 23-2020 z dn. 14.02.2020 r. ws.zaopiniowania zmian w planie studiów 2020/2021 na kierunku Optyka okularowa

Uchwała nr 22-2020 z dn. 14.02.2020 r. ws.utworzenia nowego kierunku studiów I st. Kosmologia

Uchwała nr 21-2020 z dn. 14.02.2020 r. ws.zaopiniowania zmian w planach studiów 2019/2020 na kierunku Matematyka I st.

Uchwała nr 20-2020 z dn. 14.02.2020 r. ws.zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na kierunku Optyka okularowa I st.

Uchwała nr 19-2020 z dn. 14.02.2020 r. ws.zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na kierunku Matematyka studiów niestacjonarnych II st.

Uchwała nr 18-2020 z dn. 14.02.2020 r. ws.zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na kierunku Mikrobiologia I i II st.

Uchwała nr 17-2020 z dn. 14.02.2020 r. ws.zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na kierunku BPK II st.

Uchwała nr 16-2020 z dn. 14.02.2020 r. ws.zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na kierunku GiBE I st.

Uchwała nr 15-2020 z dn. 14.02.2020 r. ws.zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na kierunku Biologia I st.

Uchwała nr 14-2020 z dn. 14.02.2020 r. ws.zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na kierunku OiIŚP II st.

Uchwała nr 13-2020 z dn. 14.02.2020 r. ws.zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na kierunku Biotechnologia I i II st.

Uchwala nr 9-2020 z dn. 16.01.2020 ws.zaopiniowania projektu regulaminu praktyk zawodowych na WNŚiP

Uchwała nr 8-2020 z dn. 16.01.2020 r. ws. zaopiniowania zmian w planie studiów 2020-2021 na kierunku Fizyka I st.

Uchwała nr 6-2020 z dn. 16.01.2020 ws. zaopiniowania zmian w planie studiów 20202021 na kierunku Geografia I i II st

Uchwała nr 5-2020 z dn. 16.01.2020 ws zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na kierunku Geologia

Uchwała nr 4-2020 z dn. 16.01.2020 ws. zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na kierunku Geografia

Uchwala nr 3-2020 z dn. 16.01.2020 ws.zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na kierunku Matematyka

Uchwala nr 2-2020 z dn. 16.01.2020 ws. zatwierdzenia zmiany tematów prac licencjackich na kierunku Matematyka