Plany studiów obowiązujące w roku akademickim 2022/2023

 

Kierunek Biologia

Kierunek Optyka okularowa

Kierunek Geografia

Kierunek Biologiczne Podstawy Kryminalistyki

 

Kierunek Fizyka

Kierunek Geologia

Kierunek Biotechnologia

Kierunek Matematyka

Kierunek Oceanografia

 

Kierunek Genetyka i Biologia Eksperymentalna

 

Kierunek Hydrobiology

 

Kierunek Eksploatacja zasobów naturalnych

 

Kierunek Mikrobiologia

   

 

Kierunek Ochrona i Inżynieria Środowiska Przyrodniczego

   

 

Kierunek Zarządzanie Ochroną Środowiska Przyrodniczego